Bilskrot tjänstgör för ett hållbart samhälle i Kungsbacka

För att nå visionen med cirkulär ekonomi på bilskrot i Kungsbacka behöver personalen ha kompetens och vara utbildade i detta. Även system och deklaration för vissa komponenter i bilar är bristfälliga. Sverige har börjat ställa om till en cirkulär och fossilfri ekonomi och den är helt nödvändig. Det är det enda sättet att rädda miljön och reducera överutnyttjandet av jordens resurser.

Bildemontering har länge haft höga krav med att skrota bilen tryggt och miljövänligt. Dagens regler säger att 95% av fordonets vikt måste återvinnas eller återanvändas. Fortfarande saknas 5% för total cirkulär ekonomi för en auktoriserad bilskrot i Kungsbacka. Men jämfört med andra branscher går den i bräschen. Och det är inte bara miljön som tjänar på det. Återvinning av metaller från skrotbilar behöver bara en femtedel av energin än när man framställer det från malm. För aluminium är det 10 gånger mindre energi som krävs.

Bilskrot i Kungsbacka för grön och klimatsmart skrotning

För grön och klimatsmart skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Kungsbacka behöver bilägaren överlämna registreringsbeviset tillsammans med bilen. Om man skrotar någon annans bil behövs även en fullmakt från registrerad bilägare. Därefter skriver bilskroten ut ett mottagningsbevis som garanterar att bilen skrotas och återvinns enligt bilskrotningsförordningen.

95% återvinning låter bra. Tyvärr stämmer inte detta med verkligheten eftersom det förekommer många svartskrotar i Sverige som demontera alla vitala bildelar före skrotning. En del av dessa bilkomponenter innehåller oljor och andra farliga ämnen som kan få oerhörda konsekvenser på miljön om de inte hanteras riktigt. Otroligt många skrotbilar exporteras till länder som inte har regelstyrd återvinning. För att få en grön framtid måste alla skrotbilar avregistreras och återvinnas hos en auktoriserad bildemontering i Kungsbacka.