Vad händer med försäkringen när man skrotar bilen i Kungsbacka

När bilregistret fått underrättelse om att fordonet överlämnats till bilskrot i Kungsbacka för skrotning tillkännager de försäkringsbolaget som eliminerar din bilförsäkring.

Om du har betalat för en försäkringscykel, som är senare än skrotnings-datumet, får ni tillbaka pengar från försäkringsbolaget. Det innefattar även för återstående fordonsskatt. Man erlägger ingen bilskatt när personbilen är skrotad. Om du redan betala in skatten kommer bilregistret återgälda återstående belopp. Bägge beloppen tilldelas bilinnehavaren enligt överlämnat registreringsbevis. Enbart legitimerade företag som skrota bilen i Kungsbacka kan skriva ett skrotningsintyg till Trafikstyrelsen. För att återfå återstående försäkring måste en auktoriserad skrotfirma engageras, när fordonsägaren behöver skrota bilen. Och det gäller också att utse en bärgare med tillstånd, när skrotbilen behöver transporteras.

Vad händer med försäkringen när man skrotar bilen i Kungsbacka

Bägge parter avger ett mottagningsbevis som säkerställer skrotning för fordonsägaren. Papperet är en värdehandling till Transportstyrelsen verifierat, att fordonet är avregistrerad och avfört från fordonsregistret.

Att ställa av bilen i Kungsbacka kontra avregistrering

Dessa definitioner tenderar blandas ihop av bilägare i Kungsbacka, vilket kan medföra stora problem. En avregistrerad personbil är borta för all framtid. Så före det här fordonsinnehavare har inte längre något skyldighet. Men ett avställt fordon har andra riktlinjer för försäkrings- och skattefrågor. Bilen antas på-ställas återigen och existerar i fordonsregistret med årlig avgift. bilägaren är därutöver skyldig att finansiera eventuella miljöavgifter eller borttransport beordrat av Miljövårdsverket.